Bê tông Asphalt, bê tông nhựa nóng tại Hải Dương

Các sản phẩm Bê tông nhựa nóng được sản xuất tại Phượng Hoàng luôn được kiểm định gắt gao thông qua các quá trình theo dõi, kiểm tra và thử nghiệm trực tiếp tại các phòng kỹ thuật tại nhà máy và bộ phận nghiên cứu kỹ thuật.

Các sản phẩm khi xuất xưởng đều thỏa mãn các yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng trong đó:

– Thỏa mãn các yêu cầu của tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), tiêu chuẩn Mỹ (ASTM) và tiêu chuẩn của Anh (BS)

– Luôn sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật khác của khách hàng.

– Hệ thống quản lý sản xuất và cung ứng bê tông phù hợp với tiêu chuẩn ISO

Chủng loại bê tông sản xuất:

Bê tông nhựa nóng của Phượng Hoàng được sản xuất bao gồm nhiều chủng loại và được áp dụng cho việc làm mới, sửa chữa, nâng cấp mặt đường ôtô, bến bãi, đường phố, quảng trường…,  bao gồm chủng loại chính:

–  Bê tông nhựa nóng thường: Là một hỗn hợp bao gồm hỗn hợp cốt liệu (đá dăm, cát, bột khoáng…) và chất kết dính (nhựa đường 60/70) được phối trộn đồng nhất với nhau theo một tỷ lệ nhất định tại điều kiện nhiệt độ cho phép. Hỗn hợp bê tông nhựa được dùng để thảm lớp mặt của nền đường nhằm mục đích bảo vệ nền hạ tránh sự tác động trực tiếp từ môi trường và phương tiện giao thông.

Các chỉ tiêu chất lượng về thời gian kể từ khi bê tông xuất xưởng:

Thời gian duy trì chất lượng bê tông trong xe vận chuyển: trên 04 tiếng ở điều kiện thời tiết tốt.

Khối lượng riêng:

Trung bình vào khoảng 2350kg/m3 – 2400kg/m3

Công nghệ sản xuất:

Trạm trộn mẻ và liên tục công nghệ Mỹ, Đức và Hàn Quốc, công suất từ 120 tấn/giờ đến 240 tấn/giờ.

Vận chuyển:

Bằng xe chuyên dụng, có thể vận chuyển từ 20 tấn/xe đến 50 tấn/xe.

Bê tông Asphalt, bê tông nhựa nóng tại Hải Dương
Chuyển lên trên