TRẠM BÊ TÔNG

TRẠM HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: 26 Mạc Đĩnh Chi – Lê Thanh Nghị – TP Hải Dương

Hotline: 0912 216 397 – 0912 070 321 – 0988 093 608 

Trạm Hải Dương: Đường Ngô Thì Nhậm, P. Cẩm Thượng, TP. Hải Dương

Email: ctphuonghoang@gmail.com

Website: http://ctphuonghoang.vn

TRẠM HỒNG HƯNG

Địa chỉ: 26 Mạc Đĩnh Chi – Lê Thanh Nghị – TP Hải Dương

Hotline: 0912 216 397 – 0912 070 321 – 0988 093 608 

Trạm Hồng Hưng: Xã Hồng Hưng – Huyện Gia Lộc – Tỉnh Hải Dương

Email: ctphuonghoang@gmail.com

Website: http://ctphuonghoang.vn

TRẠM QUẢNG NINH

Địa chỉ: 26 Mạc Đĩnh Chi – Lê Thanh Nghị – TP Hải Dương

Hotline: 0912 216 397 – 0912 070 321 – 0988 093 608 

Trạm Quảng Ninh: CCN Hà Khánh - TP Hạ Long - Quảng Ninh

Email: ctphuonghoang@gmail.com

Website: http://ctphuonghoang.vn

Chuyển lên trên